Martin Hrečin


Martin Hrečin, Přehledný ceník služeb

Ceník překladatelských služeb
položka komentář cena
1 NS ČJ-AJ (rozsah do 10 NS) dle odbornosti textu  220 - 250 Kč/NS
1 NS ČJ-AJ (rozsah nad 10 NS) dle odbornosti textu  200 - 220 Kč/NS
1 NS AJ-ČJ (rozsah do 10 NS) dle odbornosti textu  220- 250 Kč/NS
1 NS AJ-ČJ (rozsah nad 10 NS) dle odbornosti textu  200 - 220 Kč/ NS
expresní překlad (do 24h ) v rozsahu do 10 NS  Příplatek až do 50%

Poznámka

1 NS = 1800 znaků vč. mezer výsledného textu

V případě potřeby nadstandardního grafického zpracování (grafické zpracování letáků, brožur...) je cena stanovena individuálně, dohodou.

Ceník tlumočnických služeb
služba rozsah orientační cena
Konsekutivní tlumočení hodinová sazba  700 Kč
Konsekutivní tlumočení půlden (do 4 hodin)  2500 Kč
Konsekutivní tlumočení celý den (do 8 hodin)  5000 Kč
Tlumočení po telefonu / Skype každých 15 min  250 Kč

Poznámka

Ceny jsou pouze orientační, na základě poptávky zašlu obratem konkrétní cenovou nabídku. Při skutečně krátkém tlumočení je možné se dohodnout na nižší ceně.
Při tlumočení s výjezdem hradí zákazník cestovné, stravné a ubytování.

Reklama:

Jazykové weby