Martin Hrečin


Martin Hrečin, Nabídka překladatelských služeb

Jazyky, které překládám

Angličtina •  Čeština

Co nejvíce překládám

Obchodní korespondence • Manuály, příručky, návody • Smlouvy • Korespondence • Propagační materiály, letáky • Katalogy • Dokumentace • Protokoly

 • Obchodní a ekonomické dokumenty Katalogy •  Obchodní korespondence •  Propagační materiály, letáky •  Studie •  Tiskové zprávy •  Výběrová řízení
 • Technické dokumenty Atesty •  Dokumentace •  Manuály, příručky, návody •  Projekty a projektové dokumentace •  Řízení jakosti
 • Právní dokumenty Osvědčení •  Protokoly •  Smlouvy
 • Osobní dokumenty Korespondence •  Oddací listy •  Pasy a průkazy •  Vysvědčení
 • Média a umění Beletrie •  Novinové články

Obory a odbornosti

Strojírenství • Obchod • Cestovní ruch • Hardware a počítače • Telekomunikace • Automobilový průmysl • Bankovnictví • Doprava, logistika

Moje překladatelské služby

obousměrné překlady AJ – ČJ

obecné texty

obchodní angličtina – dopisy, smlouvy, nabídky, prezentace, zápisy z jednání

strojírenství – výkovky, odlitky, opracování, kvalita
technické zprávy..

cestování, doprava, marketing, IT…

Související služby

 • Grafické zpracování překladu (DTP)  –

  práce s formáty doc, docx, xls, xlsx, ppt, cdr, idml, pdf, txt, html....

  Možnost grafického zpracování - vytvoření brožur, letáků, atd...

 • Expresní překlad  –

  překlady možné o víkendu, přes noc, 10NS do 24 hod, menší rozsahy i do několika hodin

 • Osobní doručení a vyzvednutí překladu  –

  zpravidla elektronickou formou, jiné formy doručení po dohodě

 • Jazyková korektura překladu rodilým mluvčím  –

  Možnost korektury nezávislým rodilým mluvčím

 • Stylistická korektura překladu jazykovým korektorem
 • Přepis a překlad z audio/video médiií
 • Zajištění tisku ve více kusech
 • Přepis textu
Ceník překladatelských služeb
položka komentář cena
1 NS ČJ-AJ (rozsah do 10 NS) dle odbornosti textu  220 - 250 Kč/NS
1 NS ČJ-AJ (rozsah nad 10 NS) dle odbornosti textu  200 - 220 Kč/NS
1 NS AJ-ČJ (rozsah do 10 NS) dle odbornosti textu  220- 250 Kč/NS
1 NS AJ-ČJ (rozsah nad 10 NS) dle odbornosti textu  200 - 220 Kč/ NS
expresní překlad (do 24h ) v rozsahu do 10 NS  Příplatek až do 50%

Poznámka

1 NS = 1800 znaků vč. mezer výsledného textu

V případě potřeby nadstandardního grafického zpracování (grafické zpracování letáků, brožur...) je cena stanovena individuálně, dohodou.

Reklama:

Jazykové weby